ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
นโยบาย
ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ประกาศจัดตั้งเทศบาล
ช่องทางติดต่อ
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
โครงสร้างส่วนราชการ
ผังโครงสร้างสภาเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ที่อยู่และแผนที่เทศบาล
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
สภา ทต.เกวียนหัก
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
กิจการสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาล
คำสั่งสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เมนูทางขวา
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ถาม-ตอบ
เทศบัญญัติทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ระเบียบเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
การละเมิด
ระเบียบที่สำคัญของสภาฯ
มาตรา 7(1)-(3)
มาตรา 7(4)
มาตรา 9(1)
มาตรา 9(2)
มาตรา 9(3)
มาตรา 9(4)
มาตรา 9(5)
มาตรา 9(6)
สัญญาอื่นๆ
มาตรา 9(7)
มาตรา 9(8)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download