สายด่วน สายตรง แจ้งท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก 08 6340 1700 (นายพินัย พะยม)

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ

สถานการณ์ COVID-19  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางสาวจันทิมา พัทธรากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเยาวเรศ สินพูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศินา ชิราพฤกษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวน้ำฝน คงคาเดือด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวกรณิศา พานิชเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเมธชวิน พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอิทธิกร รักวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางจันทร์จิรา โชคนาคะวโร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธีรฉัตร เบญจวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายเฉลียว วงศ์คำจันทร์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิเดชน์ แสวงกิจ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวธนาภรณ์ สุขนาคกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายปฐม อัชชสุวรรณ
คนงาน


นางเนาวรัตน์ แววสว่าง
นักการภารโรง


นายพันธุ์ธวัช อยู่พร้อม
คนงานประจำรถขยะ


นายกุญชร กาญจนวิสุทธิ์
คนงานประจำรถขยะ


นายวรวุทธ วงศ์คำจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.10.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 661,106

เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.