ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลโครงสร้างเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางสุณิสา แสงมัธยม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรตนพร พรตเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวศิราณี ประมงค์กิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวน้ำฝน คงคาเดือด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวกรณิศา พานิชเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเมธชวิน พาทีทิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอิทธิกร รักวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางจันทร์จิรา โชคนาคะวโร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธีรฉัตร เบญจวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจุมภดา สิงขุดร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเฉลียว วงศ์คำจันทร์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวิเดชน์ แสวงกิจ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางเนาวรัตน์ แววสว่าง
นักการภารโรง


นายวรวุทธ วงศ์คำจันทร์
คนงานประจำรถขยะ


นายกุญชร กาญจนวิสุทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพราหมณ์ มุกดาสนิท
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานแผนและงบประมาณฯ
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
12 หมู่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Tel : 039493194   Fax : -
Email : kwianhug1@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download