ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร 039-493194 ยินดีให้บริการทุกท่านครับ  หน้าแรก     งบประมาณประจำปี 

งบประมาณประจำปี
งบประมาณประจำปี  

งบประมาณรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย(อ้างอิงจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554)

หมวด

จ่ายจริง

2552

งบประมาณ

2553

งบประมาณ

2554

หมายเหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง

2. หมวดเงินเดือน                                               

3. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

6. หมวดเงินอุดหนุน

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. หมวดรายจ่ายอื่นๆ

972,737.08

2,412,647.00

1,007,060.00

4,113,099.25

126,213.33

2,134,150.00

2,520,052.34

1,582,000.00

2,365,426.00

3,319,600.00

1,530,720.00

4,042,540.00

130,000.00

1,330,400.00

1,364,300

132,500

2,581,456.00

3,560,560.00

1,928,160.00

4,350,280.00

244,500.00

595,400.00

1,562,190.00

114,200.00

 

รวม

14,867,959.00

14,215,486.00

14,936,746.00

 

 


 
นายกเทศมนตรีตำบลเกวียนหัก
นายพินัย พะยม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.30.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 523,524

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลเกวียนหัก.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 เมษายน 2563
 
เทศบาลตำบลเกวียนหัก
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.